• News

    อาหารสุขภาพ การทานอาหารบำรุงระบบประสาทในเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดี

    อาหารสุขภาพ การทานอาหารบำรุงระบบประสาทในเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดี องปัญหาน่าเป็นห่วงในเด็กเล็กวัยเตาะแตะอายุ 1-3 ปี คือการขาดวิตามินแร่ธาตุ และการเจริญเติบโตไม่สมดุล อาจส่งผลให้มีโอกาสเติบโตแคระแกร็น อ้วนเกิน-ผอมเกิน และไอคิวต่ำ ประเด็นนี้ถูกหยิบมาพูดคุยใน“การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11” อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “นมสำหรับเด็กเล็กกับภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต” มีการนำเสนอหัวข้อปัญหาที่พบในเด็กวัยเตาะแตะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

  • News

    ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

    ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ ร่างกายมนุษย์เราเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน และมีระบบสำคัญต่างๆ ที่ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี ทั้งระบบที่ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้าทำงานด้วยระบบจักรกล หรือทำงานด้วยระบบทางเคมี การที่ร่างกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยก็เนื่องจากระบบต่างๆ เหล่านั้นยังสามารถทำานได้อย่างปกติ และทำงานสอดประสานกับระบบอื่นได้เป็นอย่างดี