Health News

ค้นหายาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การหาการคุมกำเนิดแบบผู้ชายที่มีประสิทธิภาพจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับการคุมกำเนิดชาย ความพยายามในการค้นคว้ายาได้ถูกขัดขวางด้วยเหตุผลหลายประการ โดยความเข้าใจที่ค่อนข้างต่ำเกี่ยวกับชีววิทยาของอสุจิของมนุษย์โดยขาดการศึกษาที่เชื่อได้ว่าเป้าหมายของโปรตีนในตัวอสุจิของมนุษย์

กับหน้าที่หลักที่สเปิร์มต้องทำหลังจากปล่อยตัวผู้นั้นน่าเชื่อไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองผลกระทบของสารเคมีมากมายและยาที่รู้จักซึ่ง สามารถใช้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลเหล่านี้ นักวิจัยได้พัฒนาระบบการทดสอบแบบขนานขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์ที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่รวดเร็วและเครื่องมือประมวลผลภาพที่ติดตามการเคลื่อนไหวของอสุจิของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้สามารถวัดผลกระทบของยาได้อย่างแม่นยำ