Health News

การรักษาที่ไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยสำหรับภาวะซึมเศร้า

การรักษาที่ไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยสำหรับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่ดื้อต่อยาแก้ซึมเศร้า ขดลวดขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับหนังศีรษะจะสร้างคลื่นแม่เหล็กแบบพัลซิ่งซ้ำ ๆ ที่ผ่านกะโหลกศีรษะและกระตุ้นเซลล์สมองเพื่อบรรเทาอาการของภาวะซึมเศร้า กระบวนการนี้มีผลข้างเคียงน้อย และโดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้เป็นทางเลือกหรือการรักษาเสริม

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแบบใหม่นี้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นระหว่าง rTMS ในบริเวณเป้าหมายของสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้เมื่อเปรียบเทียบบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าและมีสุขภาพดี การศึกษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่างๆ สามารถพัฒนาความเข้าใจโดยรวมของเราเกี่ยวกับวิธีการรักษา เราต้องการใช้สิ่งที่เราเรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์ตรวจเอกซเรย์แบบกระจายแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ TMS เพื่อให้การรักษามีความเฉพาะตัวมากขึ้นและนำไปสู่การบรรเทาอาการซึมเศร้ามากขึ้น